Vi utformar det framtida boendet med fokus på komfort, miljö och service.

Vår vision är att skapa det framtida boendet med inspiration från andra delar av världen med fokus på komfort, miljö och service. Alla boenden levereras med energi anläggningar som tar långsiktig hänsyn till miljön, funktionell trädgård samt fastighetsförvaltning.

Ett av vårt stora fokus är mycket låga förvaltnings -och energikostnader på lång sikt.

Under kommande åren planeras för ett 500-tal hyreslägenter i Småland.

Koncept

  • Hög byggkvalitet
  • Miljömässigt långsiktigt boende och byggande med mycket låga driftskostnader
  • Rimliga hyror
  • Pålitliga och långsiktiga investerare och entreprenörer

Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av att behärska helheten i fastighetsutveckling på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunder. Utifrån egna och andras idéer utvecklar vi nytt boende i hel- eller delägda bolag.
 
Läs mer om våra tjänster.